... The Process

1

קבלת בריף מהלקוח. הגדרת יעדים ומטרות לפרוייקט

2

ניתוח אסטרטגי של התחרות והשוק, הגדרה מדויקת של קהל היעד.

3

קביעת קונספט, רעיון מרכזי ומיצוב

4

פיתוח רעיון קריאטיבי על בסיס הקונספט. יישום המסר המרכזי על מגוון פריטי תקשורת.

5

ביצוע, הפקה, פיקוח וקבלת תוצרים.

נגישות